حشرات در گذشته

حشرات شش پا در سیلورین (420 میلیون سال پیش) پا به عرصه وچود گذاشتند.در دونین(460-359) حشرات بالدار (باستان بالان)ظاهر شدند،در دوره ی کربونیفر( 355-360) دوبالان، پروانه ها و سخت بالپوشان (نوبالان) وجود داشتند. حشرات در این دوره تکامل قابل توجهی پیدا کردند.البته حشرات در آن زمان دقیقا مشابه حشرات امروزی نبودند. در این دوره گیاهان گلدار در  تکامل همگام با حشرات بودند.

منابع

http://www.newworldencyclopedia.org

http://www2.asa3.org/archive/evolution/199903/0027.html

/ 2 نظر / 109 بازدید
lotus

اگر به طراحی داخلی علاقه مند هستید مطالب به روز این رشته را در وب سایت ما دنبال کنید همچنین اگر به دنبال متریال به قیمت مناسب می گردید از نگاه نقادانه شما استقبال می کنیم. http://newnice.ir