انجمن ممانعت از خشونت بر علیه حشرات

انجمن ممانعت از خشونت بر علیه حشرات به منظور ترویج سلامت و رفاه حشرات ،ممانعت از خشونت بر علیه حشرات  در انگلستان تاسیس شد و همچنین در سرار دنیا به ترویج سلامت و رفاه حشرات می پردازد، هم اکنون اقدامات محدودی برای محافظت از حشرات  در سراسر  دنیا انجام می شود.

وب سایت  انجمن:

www.insectrights.org

 

/ 0 نظر / 46 بازدید